Hypotheken

Een woonhuis kopen is vaak een van de grootste uitgaven die wij doen. Veelal wordt zo’n woonhuis gekocht met geleend geld, een lage rente is dan als een lot uit de loterij. Er wordt een hypothecaire lening gesloten. Velen zien dat als het aangaan van een grote schuld.

Maar je kan er ook anders tegen aan kijken. Een hypotheek kan ook gezien worden als fiscaal aantrekkelijke methode om vermogen op te bouwen niet zoals aandelen kopen dat vaak wordt gepromoot waarbij de waarde fluctuaties erg groot kunnen zijn. In algemeen moet het lenen van geld worden ontraden, maar lenen voor een huis is een van de uitzonderingen op deze regel. Op deze en andere webpagina’s treft u informatie aan over:

–  de hypotheek als onderdeel van het financieel plan
–  het onderhoud van hypotheken
–  de diverse hypotheekvormen.

Onderdeel van het financieel plan

De hypotheek die gekozen wordt moet in overeenstemming zijn met de andere in het financieel plan vastgelegde zaken. Er moet grondig bekeken worden hoe de hypotheek zich verhoudt tot de andere bij het financieel plan betrokken factoren.

Bij het afsluiten van een hypotheek komen nogal wat zaken aan de orde. Zaken waarbij men zich graag door een terzakekundige laat bijstaan. Fapk kan u van dienst zijn bij het kiezen van een (nieuwe) hypotheek omdat wij beschikken over de benodigde deskundigheid. In de visie van Novum moet het kiezen van een hypotheek niet gezien worden als een op zich zelf staande zaak, maar als een onderdeel van de financiële plannen voor de lange termijn.

Onderhoud van hypotheken

Aan een hypotheek moet niet alleen bij het afsluiten uitgebreid aandacht worden besteed. Ook tijdens de looptijd moet regelmatig beoordeeld worden of er zaken aangepast moeten worden. Uw persoonlijke omstandigheden kunnen veranderen. Het is nog maar 10 jaar geleden dat de spaarhypotheek werd gezien als dé meest aangewezen hypotheekvorm. Inmiddels zijn er een aantal zaken veranderd dat we nu met recht vraagtekens mogen plaatsen bij deze hypotheekvorm. Dat betekent niet dat er 10 jaar geleden sprake was van een verkeerde beoordeling. Maar inmiddels zijn er wel zoveel zaken veranderd dat wij er goed aan doen om te bekijken of we niet een aantal veranderingen moeten doorvoeren.

Het grote aantal hypotheekvormen

Het huidige aantal hypotheekvormen is inmiddels zo groot dat velen door de bomen het bos niet meer zien. Er is zelfs een bank die adverteert met de slogan: ‘Als de hypotheek die u zoekt niet bestaat, dan maken wij hem voor u’, waarmee aangeven wordt dat maatwerk mogelijk is bij hypotheken.

Het huis van uw buren mag dan wel niet verschillen van uw eigen huis, maar dat betekent nog niet dat u dezelfde hypotheek zou moeten hebben. Hypotheken worden niet uitgezocht op grond van de soort woning. Bij het kiezen van de hypotheek zijn de personen die het geld willen lenen en hun persoonlijke omstandigheden en wensen belangrijke factoren. Deze factoren zijn doorslaggevend. Fapk baseert zich bij het adviseren van hypotheken dan ook op die factoren.

Hypotheekvormen

Alhoewel het aantal hypotheekvormen vandaag bijna net zo groot is als het aantal hypotheken dat gesloten wordt kan een aantal hoofdvormen worden onderscheiden. Wij onderscheiden de volgende hoofdvormen:

– aflossingsvrije hypotheken
– lineaire hypotheken
– annuïteitenhypotheken
– hypotheken op basis van levensverzekeringen
– beleggingshypotheken

Veel van de hypotheken die vandaag gesloten worden zijn een combinatie van twee of meer van deze hoofdvormen. Het is dus mogelijk om een hypotheek af te sluiten die perfect aansluit bij de persoonlijke omstandigheden en wensen.

Aflossingsvrije hypotheken

Een naam voor een hypotheek die je eigenlijk op het verkeerde been zet. Ook de aflossingsvrije hypotheek zal te eniger tijd afgelost moeten worden. Kenmerk van deze hypotheekvorm is dat tijdens de looptijd alleen interest betaald wordt. De lening wordt pas aan het eind van de looptijd in zijn geheel afgelost. Dit houdt in dat de hypotheekgever wel op de een of andere manier zal moeten zorgen dat het geld tezijnertijd beschikbaar zal zijn om te kunnen aflossen. Voordelen van de aflossingsvrije hypotheek zijn:

–  de jaarlasten zijn lager omdat er geen aflossing betaald hoeft te worden
–  de schuld neemt niet af waardoor voor de vermogensbelasting alleen maar sprake is van het toenemen van de waarde door de waardestijging van het pand en niet door het afnemen van de schuld
–  de interest is gedurende de volledige looptijd over het volle geleende bedrag waardoor het belastingvoordeel voor de inkomstenbelasting optimaal is.

Er zijn nog andere hypotheekvormen waarbij pas aan het eind van de looptijd wordt afgelost zoals de hypotheek met levensverzekering. Maar het verschil met die andere vormen is dat bij de aflossingsvrije hypotheek geen verplichtingen zijn in verband met het veiligstellen van de aflossing aan het eind van de looptijd. Bij de andere vormen is dat wel het geval. Deze hypotheekvorm wordt ook vaak gecombineerd met een of meer van de andere hypotheekvormen waardoor nieuwe combinatievormen ontstaan.

Het afsluiten van een hypotheek is zeer persoonlijk. Iedereen heeft andere wensen en voorkeuren. Het is daarom raadzaam om deskundig advies in te winnen voordat men overgaat tot het afsluiten van een hypotheek. Gedegen en deskundig advies kan u helpen bij het afsluiten van de goedkoopste hypotheek.

Salarisadministratie

Salarisadministratie is een vak apart. Het sociale zekerheidsstelsel komt aan bod, de relatie tussen loonbelasting en inkomstenbelasting, de in te houden loonheffingen, vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen en de vaststelling van een arbeidsovereenkomst. Het enige wat altijd zeker is, is dat salarisadministratie plaats vind op basis van de personeelsadministratie. De salarisadministratie wordt verwerkt aan de hand van de individuele arbeidsovereenkomst van de daadwerkelijke werknemer. Daarbij ben je wel gebonden aan de regels die van toepassing zijn in de Collectieve Arbeid Overeenkomst en de wet- en regelgeving van Nederland. Verder is het van belang om de bruto-netto berekeningen precies uit te voeren, de salarisstroken moeten gecontroleerd worden en de aanpassingen moeten verwerkt worden. Daarnaast moet de beslaglegging van individuele personeelsleden precies worden uitgevoerd en is het van belang dat er vragen beantwoord kunnen worden. Het personeel kan vragen hebben over het uitbetaalde salarissen alles wat daarmee samenhangt. Het moment van het uitvoeren van de salarisadministratie is eigenlijk altijd hetzelfde. Zodra er een arbeidsovereenkomst ontstaat moet de loonadministratie uitgevoerd worden. Een arbeidsovereenkomst  ontstaat volgends de wet wanneer er een overeenkomst wordt gesloten waarbij de ene partij in dienst treedt bij de andere om tegen betaling arbeid te verrichten. Oftewel, wanneer de werknemer in dienst treedt bij een bedrijf om daar te komen werken is er sprake van een betaling van loon waarvoor je arbeid verricht.  Anders gezegd, wanneer er personeel in dienst wordt genomen is het van belang om het salaris hiervan bij te houden en uit te betalen.

Comments are closed.