Hypotheektips

Een nieuwe woning kopen is spannend maar er komt ook veel bij kijken. U moet weten hoeveel u kunt lenen maar ook hoeveel u … [Lees verder]

hypotheek-tips

Sparen buitenland

Sparen in het buitenland Naast het afsluiten van leningen, zijn er ook mensen die graag een spaarrekening willen openen in het … [Lees verder]

sparen

Leentips

Vergelijken van leningen. Tips Vergelijken van leningen, TIPS ! Er zijn tegenwoordig vele aanbieders van leningen en andere … [Lees verder]

tips-bij-lenen

Hypotheken

Vaak wordt woonhuis gekocht met geleend geld, een lage rente is dan als een lot uit de loterij. Er wordt een hypothecaire lening gesloten. Velen zien dat als het aangaan van een grote schuld.

Een hypotheek kan ook gezien worden als fiscaal aantrekkelijke methode om vermogen op te bouwen niet zoals aandelen kopen dat vaak wordt gepromoot waarbij de waarde fluctuaties erg groot kunnen zijn. In algemeen moet het lenen van geld worden ontraden, maar lenen voor een huis is een van de uitzonderingen op deze regel. Paul Kuiper adviseert over:

- de hypotheek als onderdeel van het financieel plan
- het onderhoud van hypotheken
- de diverse hypotheekvormen.

Onderdeel van het financieel plan

De hypotheek die gekozen wordt moet in overeenstemming zijn met de andere in het financieel plan vastgelegde zaken. Paul Kuiper bekijkt hoe de hypotheek zich verhoudt tot de andere bij het financieel plan betrokken factoren.

Bij het afsluiten van een hypotheek komen nogal wat zaken aan de orde. Paul Kuiper kan u van dienst zijn bij het kiezen van een (nieuwe) hypotheek omdat wij beschikken over de benodigde deskundigheid. In de visie van Fapk moet het kiezen van een hypotheek niet gezien worden als een op zich zelf staande zaak, maar als een onderdeel van de financiële plannen voor de lange termijn.

Onderhoud van hypotheken

Bij Fapk zijn we van mening dat er niet alleen uitgebreid aandacht besteed moet worden bij het afsluiten van een hypotheek. Wilt u zelf een hypotheek afsluiten. Ook tijdens de looptijd moet regelmatig beoordeeld worden of er zaken aangepast moeten worden. Uw persoonlijke omstandigheden kunnen veranderen. Tijdens de looptijd van de hypotheek houden wij daarom tweejaarlijks een gesprek om te zien om er zaken gewijzigd zouden moeten worden aan de lopende hypotheek.

Salarisadministratie

Salarisadministratie is een vak apart. Het sociale zekerheidsstelsel komt aan bod, de relatie tussen loonbelasting en inkomstenbelasting, de in te houden loonheffingen, vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen en de vaststelling van een arbeidsovereenkomst. Het enige wat altijd zeker is, is dat salarisadministratie plaats vind op basis van de personeelsadministratie. De salarisadministratie wordt bij ons financieel adviesbureau verwerkt aan de hand van de individuele arbeidsovereenkomst van de daadwerkelijke werknemer. Daarbij ben je wel gebonden aan de regels die van toepassing zijn in de Collectieve Arbeid Overeenkomst en de wet- en regelgeving van Nederland.

Verder is het van belang om de bruto-netto berekeningen precies uit te voeren, de salarisstroken moeten gecontroleerd worden en de aanpassingen moeten verwerkt worden.

Daarnaast moet de beslaglegging van individuele personeelsleden precies worden uitgevoerd en is het van belang dat er vragen beantwoord kunnen worden. Uw personeel kan vragen hebben over het uitbetaalde salarissen alles wat daarmee samenhangt. Het moment van het uitvoeren van de salarisadministratie is bij Fapk eigenlijk altijd hetzelfde.

Zodra er een arbeidsovereenkomst ontstaat moet de loonadministratie uitgevoerd worden. Een arbeidsovereenkomst ontstaat volgends de wet wanneer er een overeenkomst wordt gesloten waarbij de ene partij in dienst treedt bij de andere om tegen betaling arbeid te verrichten. Oftewel, wanneer de werknemer in dienst treedt bij een bedrijf om daar te komen werken is er sprake van een betaling van loon waarvoor je arbeid verricht. Anders gezegd, wanneer er personeel in dienst wordt genomen is het van belang om het salaris hiervan bij te houden en uit te betalen.Neem contact op met Paul Kuiper