Hypotheken

Paul Kuijper

Een woonhuis kopen is vaak een van de grootste uitgaven die wij doen. Veelal wordt zo’n woonhuis gekocht met geleend geld, een lage rente is dan als een lot uit de loterij. Er wordt een hypothecaire lening gesloten. Velen zien dat als het aangaan van een grote schuld.

Maar je kan er ook anders tegen aan kijken. Een hypotheek kan ook gezien worden als fiscaal aantrekkelijke methode om vermogen op te bouwen niet zoals aandelen kopen dat vaak wordt gepromoot waarbij de waarde fluctuaties erg groot kunnen zijn. In algemeen moet het lenen van geld worden ontraden, maar lenen voor een huis is een van de uitzonderingen op deze regel. Op deze en andere webpagina’s treft u informatie aan over:

–  de hypotheek als onderdeel van het financieel plan
–  het onderhoud van hypotheken
–  de diverse hypotheekvormen.

Onderdeel van het financieel plan

De hypotheek die gekozen wordt moet in overeenstemming zijn met de andere in het financieel plan vastgelegde zaken. Er moet grondig bekeken worden hoe de hypotheek zich verhoudt tot de andere bij het financieel plan betrokken factoren. Dit geldt ook bij een hypotheek voor ondernemers.

Bij het afsluiten van een hypotheek komen nogal wat zaken aan de orde. Zaken waarbij men zich graag door een terzakekundige laat bijstaan. Fapk kan u van dienst zijn bij het kiezen van een (nieuwe) hypotheek omdat wij beschikken over de benodigde deskundigheid. In de visie van Novum moet het kiezen van een hypotheek niet gezien worden als een op zich zelf staande zaak, maar als een onderdeel van de financiële plannen voor de lange termijn.  Geld lenen is niet iets wat je zomaar even doet. Hier moet je veel tijd in gaan besteden om juiste beslissing te kunnen maken.

Onderhoud van hypotheken

Aan een hypotheek moet niet alleen bij het afsluiten uitgebreid aandacht worden besteed. Ook tijdens de looptijd moet regelmatig beoordeeld worden of er zaken aangepast moeten worden. Uw persoonlijke omstandigheden kunnen veranderen. Het is nog maar 10 jaar geleden dat de spaarhypotheek werd gezien als dé meest aangewezen hypotheekvorm. Inmiddels zijn er een aantal zaken veranderd dat we nu met recht vraagtekens mogen plaatsen bij deze hypotheekvorm. Dat betekent niet dat er 10 jaar geleden sprake was van een verkeerde beoordeling. Maar inmiddels zijn er wel zoveel zaken veranderd dat wij er goed aan doen om te bekijken of we niet een aantal veranderingen moeten doorvoeren.

Salarisadministratie

Salarisadministratie is een vak apart. Het sociale zekerheidsstelsel komt aan bod, de relatie tussen loonbelasting en inkomstenbelasting, de in te houden loonheffingen, vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen en de vaststelling van een arbeidsovereenkomst. Het enige wat altijd zeker is, is dat salarisadministratie plaats vind op basis van de personeelsadministratie. Daarbij ben je wel gebonden aan de regels die van toepassing zijn in de Collectieve Arbeid Overeenkomst en de wet- en regelgeving van Nederland. Verder is het van belang om de bruto-netto berekeningen precies uit te voeren, de salarisstroken moeten gecontroleerd worden en de aanpassingen moeten verwerkt worden. Daarnaast moet de beslaglegging van individuele personeelsleden precies worden uitgevoerd en is het van belang dat er vragen beantwoord kunnen worden. Het personeel kan vragen hebben over het uitbetaalde salarissen alles wat daarmee samenhangt. Het moment van het uitvoeren van de salarisadministratie is eigenlijk altijd hetzelfde. Zodra er een arbeidsovereenkomst ontstaat moet de loonadministratie uitgevoerd worden. Een arbeidsovereenkomst  ontstaat volgends de wet wanneer er een overeenkomst wordt gesloten waarbij de ene partij in dienst treedt bij de andere om tegen betaling arbeid te verrichten. Oftewel, wanneer de werknemer in dienst treedt bij een bedrijf om daar te komen werken is er sprake van een betaling van loon waarvoor je arbeid verricht.  Anders gezegd, wanneer er personeel in dienst wordt genomen is het van belang om het salaris hiervan bij te houden en uit te betalen.

17
17
3
0
17