Leasen

Leasen

Leasen is een vorm van het financieren van roerende goederen. Een leaseovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen; de leasemaatschappij (lessor) en de gebruiker van het geleasde goed (lessee).

Een autoverzekering vergelijken op basis van prijs, dekking en extra voorwaarden kan veel geld schelen. De tarieven per verzekeraar kunnen verschillend zijn door leeftijd, schadevrije jaren, en zelfs woonplaats.

Twee vormen van leasen zijn operational lease en financial lease.

Bij operational lease blijft de leasemaatschappij zowel de juridische als de economische eigenaar van het product. Aan het eind van de looptijd heeft men vaak het recht om het object tegen een vooraf vastgestelde prijs te kopen. Zoals je ziet is dit een overeenkomst die op huren lijkt.

Operational lease noemt met ook wel off balance financiering , omdat u het object niet als activa op de balans zet. De maandelijkse leasetermijnen kunnen worden opgevoerd op de resultatenrekening.

Bij financiƫle lease wordt de lessee eigendom van het object en deze moet het object ook activeren op de balans en op het geactiveerde bedrag afschrijven.

Ook bestaan er nog de vormen private lease en shortlease.

Huurkoop

Ook huurkoop is een vorm van kredietverstrekking/neming. De bedoeling van huurkoop is te komen tot de overdracht van het eigenaarschap van een goed, maar de vorm waar in dat gebeurt lijkt op huur. De kredietverstrekker stelt een duurzaam goed ter beschikking van een kredietnemer. Dit wordt gedaan tegen de betaling van een periodieke vergoeding (huur). Deze wordt zo berekend dat aan het einde van de periode de eigendomsoverdracht plaatsvindt.

Het verschil tussen huurkoop en lease zit hem in het feit dat de eigendomsoverdracht bij huurkoop aan het einde van het traject van rechtswege gebeurt en dus niet optioneel is.

0
0
0
0
0